Тема дня

У разі відмови водія транспортного засобу від проведення
огляду в закладі охорони здоров'я поліцейський в присутності двох свідків складає протокол про адміністративне правопорушення, у якому зазначає ознаки сп'яніння і дії водія щодо ухилення від огляду.


 

!!! МЕДПРАЦІВНИКИ В РАЗІ ВІДМОВИ ВОДІЯ ВІД ОГЛЯДУ НЕ РЕЄСТРУЮТЬ ФАКТ ЙОГО ДОСТАВКИ І НІЯКИМ ЧИНОМ НЕ ОПИСУЮТЬ ЙОГО СТАН, НЕ ЗАЗНАЧАЮТЬ ВІДОМОСТІ ПРО ВІДМОВУ. ЦЕ ПИТАННЯ ВИКЛЮЧНО ПОЛІЦІЇ. ВІДПОВІДНО МЕДПРАЦІВНИКИ НЕ МОЖУТЬ БУТИ СВІДКАМИ.!!!

Час, впродовж якого має бути проведено огляд спеціалістом не регламентовано. Також не зрозуміло, скільки часу відводиться на лабораторні аналізи, проведення яких на визначення наркотичного засобу або психотропної речовини є обов'язковим. Це видається дивним, оскільки МОЗ є співавтором документу, і в його компетенції внести таку необхідну інформацію до Інструкції.
В результаті, сумарний час, впродовж якого правоохоронна система вправі залучати особу до визначення стану сп'яніння чи бодай максимальний його проміжок, Інструкцією не визначено. Оскільки мова іде про фактичне обмеження пересування особи, відсутність регулювання цього питання може спричинити як порушення прав особи, щодо якої проводиться огляд, так і подальше визнання дій поліцейського незаконними.
5. В деяких випадках, замість пояснювати та деталізувати норми, передбачені Кодексом, Інструкцією вноситься плутанина. Так, статтею 266 Кодексу передбачено, що огляд особи на стан сп'яніння, проведений з порушенням вимог цієї статті є недійсним, а в Інструкції вказується, щовисновки щодо результатів медичного огляду осіб на стан сп'яніння, складені з порушенням вимог цієї Інструкції, вважаються недійсними. Тобто Інструкцією передбачено, що визнається недійсним не весь огляд як захід, а лише документ, яким фіксується один зі способів проведення огляду.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.

Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.

Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.


ІНСТРУКЦІЯ 1452/735 про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції

https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1413-15

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України,
Міністерства охорони
здоров'я України
09.11.2015 № 1452/735

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 листопада 2015 р.
за № 1413/27858

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає процедуру проведення огляду водіїв транспортних засобів на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції (далі - стан сп'яніння), та оформлення результатів такого огляду.

2. Огляду на стан сп'яніння підлягають водії транспортних засобів, щодо яких у поліцейського уповноваженого підрозділу Національної поліції України (далі - поліцейський) є підстави вважати, що вони перебувають у стані сп'яніння згідно з ознаками такого стану.

3. Ознаками алкогольного сп'яніння є:

запах алкоголю з порожнини рота;

порушення координації рухів;

порушення мови;

виражене тремтіння пальців рук;

різка зміна забарвлення шкірного покриву обличчя;

поведінка, що не відповідає обстановці.

4. Ознаками наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, є:

наявність однієї чи декількох ознак стану алкогольного сп'яніння (крім запаху алкоголю з порожнини рота);

звужені чи дуже розширені зіниці, які не реагують на світло;

сповільненість або навпаки підвищена жвавість чи рухливість ходи, мови;

почервоніння обличчя або неприродна блідість.

5. Ця Інструкція не поширюється на проведення судово-медичної та судово-психіатричної експертиз.

6. Огляд на стан сп'яніння проводиться:

поліцейським на місці зупинки транспортного засобу з використанням спеціальних технічних засобів, дозволених до застосування МОЗ та Держспоживстандартом (далі - спеціальні технічні засоби);

лікарем закладу охорони здоров'я (у сільській місцевості за відсутності лікаря - фельдшером фельдшерсько-акушерського пункту, який пройшов спеціальну підготовку).

7. У разі відмови водія транспортного засобу від проходження огляду на стан сп'яніння на місці зупинки транспортного засобу або його незгоди з результатами огляду, проведеного поліцейським, такий огляд проводиться в найближчому закладі охорони здоров'я, якому надано право на його проведення відповідно до статті 266 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - заклад охорони здоров'я).

8. У разі скоєння дорожньо-транспортної пригоди (далі - ДТП), унаслідок якої є особи, що загинули або травмовані, проведення огляду на стан сп'яніння учасників цієї пригоди є обов'язковим у закладі охорони здоров'я.

II. Проведення огляду на стан алкогольного сп'яніння поліцейським і оформлення його результатів

1. За наявності ознак, передбачених пунктом 3 розділу І цієї Інструкції, поліцейський проводить огляд на стан сп'яніння за допомогою спеціальних технічних засобів, дозволених до застосування МОЗ та Держспоживстандартом.

2. Огляд на стан алкогольного сп'яніння водія транспортного засобу здійснюється поліцейськими, які мають спеціальні звання.

3. Поліцейськими використовуються спеціальні технічні засоби, які мають, зокрема, сертифікат відповідності та свідоцтво про повірку робочого засобу вимірювальної техніки.

4. Огляд на стан сп'яніння проводиться з дотриманням інструкції з експлуатації спеціального технічного засобу та фіксацією результатів на паперових та електронних носіях, якщо спеціальний технічний засіб має такі функції.

5. Перед проведенням огляду на стан сп'яніння поліцейський інформує особу, яка підлягає огляду на стан сп'яніння, про порядок застосування спеціального технічного засобу та на її вимогу надає сертифікат відповідності та свідоцтво про повірку робочого засобу вимірювальної техніки.

6. Огляд на стан сп'яніння на місці зупинки транспортного засобу проводиться в присутності двох свідків.

Не можуть бути залучені як свідки поліцейські або особи, щодо неупередженості яких є сумніви.

7. Установлення стану алкогольного сп'яніння здійснюється на підставі огляду, який проводиться згідно з вимогами цієї Інструкції поліцейським з використанням спеціальних технічних засобів, показники яких після проведення тесту мають цифровий показник більше 0,2 проміле алкоголю в крові.

8. Форма направлення на огляд водія транспортного засобу з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, наведена в додатку 1 до цієї Інструкції.

9. З метою забезпечення достовірності результатів огляду водіїв транспортних засобів, які мають бути оглянуті в закладах охорони здоров'я, поліцейський забезпечує доставку цих осіб до найближчого закладу охорони здоров'я не пізніше ніж протягом двох годин з моменту виявлення підстав для його проведення.

10. Результати огляду на стан сп'яніння водія транспортного засобу, проведеного поліцейським, зазначаються в акті огляду на стан алкогольного сп'яніння з використанням спеціальних технічних засобів (додаток 2) (далі - акт огляду). У випадку установлення стану сп'яніння результати огляду, проведеного поліцейським, зазначаються у протоколі про адміністративне правопорушення, до якого долучається акт огляду.

Акт огляду складається у двох примірниках, один з яких вручається водію, а другий залишається у поліцейського та/або долучається до протоколу про адміністративне правопорушення у разі встановлення стану сп'яніння.

Якщо технічними характеристиками спеціального технічного засобу передбачається роздрукування на папері його показників, ці результати долучаються до протоколу про адміністративне правопорушення.

11. Оформлення матеріалів огляду на стан сп'яніння водія транспортного засобу здійснюється згідно з чинним законодавством.

12. У разі наявності підстав вважати, що водій транспортного засобу перебуває у стані наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, згідно з ознаками, визначеними в пункті 4 розділу I цієї Інструкції, поліцейський направляє цю особу до найближчого закладу охорони здоров'я.

III. Проведення огляду на стан сп'яніння в закладах охорони здоров'я і оформлення його результатів

1. Перелік закладів охорони здоров'я, яким надається право проведення огляду на стан сп'яніння водіїв, затверджується Міністерством охорони здоров'я України, Міністерством охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальниками структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

2. Огляд може також проводитися в спеціально обладнаних пересувних пунктах (автомобілях), що належать закладам охорони здоров'я і відповідають установленим МОЗ вимогам.

3. Огляд у закладах охорони здоров'я щодо виявлення стану сп'яніння проводиться лікарем закладу охорони здоров'я (у сільській місцевості за відсутності лікаря - фельдшером фельдшерсько-акушерського пункту), який пройшов тематичне удосконалення за відповідною програмою згідно з чинним законодавством.

4. Метою цього огляду є встановлення наявності чи відсутності стану сп'яніння в обстежуваної особи.

5. Лікар (фельдшер) повинен ознайомитися з документами особи, яку оглядає (паспорт, особисте посвідчення, посвідчення водія тощо) (за наявності).

6. Відсутність документів не може бути причиною для відмови у проведенні огляду на стан сп'яніння. У цьому разі в акті медичного огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції (додаток 3) (далі - акт медичного огляду), зазначаються дані щодо зовнішнього вигляду особи, яку оглядають, а також те, що дані про цю особу записані з її слів. У разі надходження документів дані про оглянуту особу долучаються до акта медичного огляду.

7. Проведення лабораторних досліджень на визначення наркотичного засобу або психотропної речовини обов'язкове.

8. Метою лабораторного дослідження є виявлення або уточнення наявних речовин, що здатні спричинювати стан сп'яніння.

9. Використання в закладах охорони здоров'я для проведення лабораторних досліджень вимірювальної техніки та обладнання, дозволених МОЗ, підтверджується сертифікатом відповідності та свідоцтвом про повірку робочого засобу вимірювальної техніки.

10. Зразки біологічного середовища для лабораторного дослідження відбираються у дві ємності. Вміст однієї ємності використовується для первинного дослідження, вміст другої ємності зберігається протягом 90 днів.

11. За збереження та транспортування ємностей з біологічним середовищем до іншого закладу охорони здоров'я, цілісність пломбування відповідає заклад охорони здоров'я, у якому проводився відбір біологічного середовища.

12. Предметом дослідження біологічного середовища можуть бути слина, сеча та змиви з поверхні губ, шкірного покриву обличчя і рук.

13. Для дослідження біологічного середовища може використовуватися кров, якщо в обстежуваної особи неможливо взяти зразки біологічних середовищ, вказаних у пункті 12 цього розділу.

14. Якщо водій - учасник дорожнього руху внаслідок ДТП перебуває у несвідомому стані або з тяжкими травмами, обов'язково проводиться дослідження біологічного середовища або крові на вміст алкоголю, наркотичних чи психотропних речовин у закладах охорони здоров'я, куди він доставлений.

15. За результатами огляду на стан сп'яніння та лабораторними дослідженнями встановлюється діагноз, який вноситься до акта медичного огляду.

16. Висновок щодо результатів медичного огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції (далі - висновок щодо результатів медичного огляду особи на стан сп'яніння) (додаток 4), видається на підставі акта медичного огляду.

17. Зміст висновку щодо результатів медичного огляду особи на стан сп'яніння повідомляється оглянутій особі в присутності поліцейського, який її доставив, про що робиться запис у вищезазначеному висновку.

18. Усі записи в акті медичного огляду та висновку щодо результатів медичного огляду особи на стан сп'яніння повинні бути розбірливими, не допускається формулювання «Норма».

19. Акт медичного огляду особи складається в одному примірнику, який залишається в закладі охорони здоров'я.

20. Висновок щодо результатів медичного огляду особи на стан сп'яніння складається в усіх випадках безпосередньо після огляду особи у трьох примірниках: перший примірник видається під підпис поліцейському, який доставив дану особу на огляд, другий видається оглянутій особі, а третій залишається в закладі охорони здоров'я.

21. Кожний випадок огляду на стан сп'яніння у закладі охорони здоров'я реєструється в журналі реєстрації медичних оглядів осіб з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції (додаток 5).

22. Висновки щодо результатів медичного огляду осіб на стан сп'яніння, складені з порушенням вимог цієї Інструкції, вважаються недійсними.

23. Організація забезпечення закладів охорони здоров'я бланками акта медичного огляду, висновку щодо результатів медичного огляду особи на стан сп'яніння покладається на Міністерство охорони здоров'я України, Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальників структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Відсутність бланків акта медичного огляду на стан сп'яніння та висновку щодо результатів медичного огляду особи на стан сп'яніння не може бути приводом для відмови в огляді на стан сп'яніння.

24. Український моніторинговий та медичний центр з наркотиків та алкоголю Міністерства охорони здоров'я України здійснює клінічний моніторинг якості та результатів медичних оглядів клініко-анамнестичних даних обстежуваної особи та методичний контроль за проведенням оглядів на стан сп'яніння.

ПОРЯДОК 1103 направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду

https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1103-2008-%D0%BF

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України
від 17 грудня 2008 р. N 1103

1. Цей Порядок визначає процедуру направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції (далі - огляд), і проведення такого огляду.

2. Огляду підлягають водії транспортних засобів, щодо яких у поліцейського є підстави вважати, що вони перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції (далі - стан сп'яніння), згідно з ознаками такого стану, установленими МОЗ і МВС.
3. Огляд проводиться:
- поліцейським на місці зупинки транспортного засобу з використанням спеціальних технічних засобів, дозволених до
застосування МОЗ і Держспоживстандартом;
- лікарем закладу охорони здоров'я (в сільській місцевості за відсутності лікаря - фельдшером фельдшерсько-акушерського пункту, який пройшов спеціальну підготовку).
4. Огляд на місці зупинки транспортного засобу проводиться у присутності двох свідків.
Не можуть бути залучені як свідки працівники Національної поліції або особи, щодо неупередженості яких є сумніви. { Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 888 ( 888-2015-п ) від 28.10.2015 }
5. Результати огляду, проведеного поліцейським, зазначаються в акті огляду, форма якого затверджується МОЗ за погодженням з МВС. У разі встановлення стану сп'яніння результати огляду, проведеного поліцейським, зазначаються в протоколі про адміністративне правопорушення, до якого долучається акт огляду.
Акт огляду на стан сп'яніння за результатами такого огляду, проведеного поліцейським, складається у двох примірниках, один з яких вручається водію, а другий залишається в поліцейського та/або долучається до протоколу про адміністративне правопорушення в разі встановлення стану сп'яніння. { Абзац перший пункту 5 в редакції Постанови КМ N 888 ( 888-2015-п ) від 28.10.2015 }
Підтвердження стану сп'яніння в результаті огляду та згода водія транспортного засобу з результатами такого огляду є
підставою для його притягнення згідно із законом до відповідальності.
6. Водій транспортного засобу, що відмовився від проведення огляду на місці зупинки транспортного засобу або висловив незгоду з його результатами, направляється поліцейським для проведення огляду до відповідного закладу охорони здоров'я.
Огляд може також проводитися в спеціально обладнаних пересувних пунктах (автомобілях), що належать закладам охорони здоров'я і відповідають установленим МОЗ вимогам.
7. Поліцейський забезпечує проведення огляду водія транспортного засобу в закладі охорони здоров'я не пізніше ніж
протягом двох годин з моменту виявлення відповідних підстав.
8. У разі відмови водія транспортного засобу від проведення огляду в закладі охорони здоров'я поліцейський в присутності двох свідків складає протокол про адміністративне правопорушення, у якому зазначає ознаки сп'яніння і дії водія щодо ухилення від огляду.
9. Проведення огляду водіїв транспортних засобів - учасників дорожньо-транспортної пригоди, унаслідок якої є постраждалі, - обов'язкове.
10. Огляд водія транспортного засобу в закладі охорони здоров'я проводиться в будь-який час доби за методикою та із
застосуванням приладів, дозволених для використання МОЗ.
11. Лікар, що проводить огляд, повинен ознайомитися з документами, які посвідчують особу водія (паспорт, посвідчення водія та інші документи).
Відсутність документів не може бути причиною для відмови в проведенні огляду.
12. У разі коли в результаті дорожньо-транспортної пригоди водія доставлено у лікувальний заклад, в обов'язковому порядку проводиться дослідження з метою виявлення в його організмі алкоголю, наркотичних чи інших речовин, що знижують увагу та швидкість реакції.
13. Лікар, що проводив у закладі охорони здоров'я огляд водія транспортного засобу, складає за його результатами висновок за формою, яка затверджується МОЗ.
Висновок складається в трьох примірниках: по одному - для поліцейського та водія транспортного засобу, а третій залишається в закладі охорони здоров'я.
14. Висновок може бути оскаржений водієм транспортного засобу у встановленому законодавством порядку.

https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80732-10

Кодекс України про адміністративні правопорушення ст.266

Стаття 266. Відсторонення осіб від керування транспортними засобами, річковими і маломірними суднами та огляд на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції

Особи, які керують транспортними засобами, річковими або маломірними суднами і щодо яких є підстави вважати, що вони перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, підлягають відстороненню від керування цими транспортними засобами, річковими або маломірними суднами та оглядові на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції.

Огляд водія (судноводія) на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують його увагу та швидкість реакції, проводиться з використанням спеціальних технічних засобів поліцейським у присутності двох свідків.

У разі незгоди водія (судноводія) на проведення огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують його увагу та швидкість реакції, поліцейським з використанням спеціальних технічних засобів або в разі незгоди з його результатами огляд проводиться в закладах охорони здоров'я. Перелік закладів охорони здоров'я, яким надається право проведення огляду особи на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують її увагу та швидкість реакції, затверджується управліннями охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій. Проведення огляду осіб на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, в інших закладах забороняється.

Огляд осіб на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, здійснюється в закладах охорони здоров'я не пізніше двох годин з моменту встановлення підстав для його здійснення. Огляд у закладі охорони здоров'я та складення висновку за результатами огляду проводиться в присутності поліцейського. Кожний випадок огляду осіб на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, у закладі охорони здоров'я реєструється в порядку, визначеному спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я.

Огляд особи на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують її увагу та швидкість реакції, проведений з порушенням вимог цієї статті, вважається недійсним.

Направлення особи для огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують її увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду здійснюються в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

У разі відсторонення особи від керування транспортним засобом, річковим або маломірним судном можливість керування цим транспортним засобом, річковим або маломірним судном надається уповноваженій нею особі, яка має посвідчення водія (судноводія) відповідної категорії та може бути допущена до керування транспортним засобом, річковим або маломірним судном.


https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80732-10

Кодекс України про адміністративні правопорушення ст.130

Стаття 130. Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції

Керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а також передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп'яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, а так само відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, -

тягнуть за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік і на інших осіб - накладення штрафу в розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, -

тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки і на інших осіб - накладення штрафу у розмірі однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яка двічі протягом року піддавалася адміністративному стягненню за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують її увагу та швидкість реакції, за відмову від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, -

тягнуть за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі двох тисяч чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк десять років і на інших осіб - накладення штрафу у розмірі двох тисяч чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

Вживання водієм транспортного засобу після дорожньо-транспортної пригоди за його участю алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, що входять до офіційно затвердженого складу аптечки або призначені медичним працівником), або після того, як транспортний засіб був зупинений на вимогу поліцейського, до проведення уповноваженою особою медичного огляду з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують його увагу та швидкість реакції, чи до прийняття рішення про звільнення від проведення такого огляду, -

тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк п'ятнадцять діб, з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки.

Керування річковими або маломірними суднами судноводіями в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а так само передача керування судном особі, яка перебуває в стані такого сп'яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, а також відмова осіб, які керують річковими або маломірними суднами від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, -

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування всіма видами плавучих засобів на строк від одного до трьох років, або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або адміністративний арешт на строк від десяти до п'ятнадцяти діб.

Дії, передбачені частиною п'ятою цієї статті, вчинені особами, які не мають права керування річковими або маломірними суднами, -

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк від десяти до п'ятнадцяти діб.


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства внутрішніх
справ України
07.11.2015 № 1395

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 листопада 2015 р.
за № 1408/27853

ІНСТРУКЦІЯ
з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі

IX. Особливості оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена статтею 130 КУпАП

1. Водії, стосовно яких у поліцейських є достатні підстави вважати, що вони перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, підлягають відстороненню від керування цими транспортними засобами та огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції.

2. Обов'язковому огляду підлягають водії транспортних засобів - учасники ДТП, унаслідок якої є особи, які отримали тілесні ушкодження.

3. Направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду на стан сп'яніння і проведення такого огляду здійснюються відповідно до Порядку направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 року № 1103 (зі змінами).

4. Огляд на стан алкогольного сп'яніння проводиться поліцейським на місці зупинки транспортного засобу в присутності двох свідків відповідно до чинного законодавства.

Результати огляду зазначаються в акті огляду на стан алкогольного сп'яніння з використанням спеціальних технічних засобів.

Акт огляду на стан алкогольного сп'яніння з використанням спеціальних технічних засобів складається у двох примірниках, один з яких під підпис вручається особі, щодо якої проводився цей огляд. У разі виявлення стану алкогольного сп'яніння в результаті проведення огляду з використанням спеціальних технічних засобів складається протокол про адміністративне правопорушення, до якого долучаються акт огляду на стан сп'яніння та роздруківка із результатом огляду з використанням спеціального технічного засобу (у разі наявності).

5. У разі проведення огляду на стан сп'яніння в закладах охорони здоров'я висновок про його результати долучається до протоколу про адміністративне правопорушення (у разі підтвердження стану сп'яніння).

6. У разі відмови водія транспортного засобу від проведення огляду в закладі охорони здоров'я поліцейський в присутності двох свідків складає протокол про адміністративне правопорушення, у якому зазначає ознаки сп'яніння і дії водія щодо ухилення від огляду.

7. Не можуть бути залучені як свідки поліцейські або особи, щодо неупередженості яких є сумніви.


Пам'ятка для поліції

- п.8 Постанови КМ 17.12.2008 №1103

- п.6. Наказу МВС 07.11.2015 № 1395

У разі відмови водія транспортного засобу від проведення огляду в закладі охорони здоров'я поліцейський в присутності двох свідків складає протокол про адміністративне правопорушення, у якому зазначає ознаки сп'яніння і дії водія щодо ухилення від огляду.

---

МЕДПРАЦІВНИКИ В РАЗІ ВІДМОВИ ВОДІЯ ВІД ОГЛЯДУ НЕ РЕЄСТРУЮТЬ ФАКТ ЙОГО ДОСТАВКИ І НІЯКИМ ЧИНОМ НЕ ОПИСУЮТЬ ЙОГО СТАН, НЕ ЗАЗНАЧАЮТЬ ВІДОМОСТІ ПРО ВІДМОВУ. ЦЕ ПИТАННЯ ВИКЛЮЧНО ПОЛІЦІЇ. ВІДПОВІДНО МЕДПРАЦІВНИКИ НЕ МОЖУТЬ БУТИ СВІДКАМИ

---

Відеофіксація медичного огляду не передбачена ІНСТРУКЦІЄЮ 1452/735, та ст.266 КУпАП

Ст.6 ЗУ «Про психіатричну допомогу» забороняє без згоди лікаря робити фото-кінозйомку, відеозапис, звукозапис.

Виключенням є симпозіуми, лекції, та інші публічні заходи в стінах медичного закладу

---

Факт фото-кінозйомки, відеозапис, звукозапис медогляду вважається перешкоджанням професійній діяльності лікаря і є незаконним.

https://www.poglyad.tv/narkolog-boryspilskoyi-tsrl-ne-bazhaye-spivpratsyuvaty-z-patrulnymy/

Нарколог Бориспільської ЦРЛ не бажає співпрацювати з патрульними

28.09.2018 19:06  Автор: Наталія Ярова 230 0 1

Нещодавно на апаратній нараді у міського голови представники патрульної поліції озвучили дивну проблему. Вартові закону повідомили про те, що нарколог Бориспільської ЦРЛ не бажає із ними співпрацювати.

На що лікар-нарколог Бориспільської ЦРЛ Наталія Головіна відповіла, що непорозуміння існують і вважає, що бориспільські патрульні не хочуть працювати у правовому полі й стверджує, що усі закиди у її бік необґрунтовані.

Повідомляють "Вісті".

«Мене звинувачують, що я начебто не хочу співпрацювати з поліцією, причому, на їх думку, співпраця - це написання висновків обстежень так, як влаштовувало б їх, - коментує нарколог. - Така співпраця неможлива, бо у роботі щодо обстежень водіїв я керуюсь Інструкцією про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції; дана інструкція затверджена спільним наказом між МВС та МОЗ України, і вона детально описує порядок проведення медогляду водія. Є і наказ Бориспільської ЦРЛ про проведення оглядів згідно цих нормативних документів.

Який алгоритм огляду? Коли поліція привозить затриманого водія, я проводжу зовнішній огляд, адже в інструкції вказано: при підозрі на вживання наркотичних речовин чи алкоголю діагноз виставляється згідно зовнішнього (візуального) огляду. Тобто лікар оглядає шкірний покрив, зіниці, реакцію на світло, інші подразники, те, як людина рухається тощо. Лікар також може зробити пробу. Але тут є нюанси. Проба теж не є правильним доказом, і інколи, навіть якщо проба дає позитивний результат, висновок лікаря є негативним, і водія мають відпустити. Поясню. Проба показує реакцію на антитіла в організмі людини, і відповідає на питання, який наркотик чи іншу речовину вживала людина. Але є важливий момент: залишки даної речовини лишаються у сечі людини від 3 до 40 днів, тому проба не може відповісти на питання, вживала людина за кермом, у день затримання, чи вживала вчора, чи кілька тижнів тому. Закон не забороняє вживання наркотичних речовин, лише їх збут та зберігання. Отже, якщо поведінка та реакція людини є адекватною, я маю написати в висновку «тверезий» чи «під впливом наркотичних речовин не перебуває» (навіть якщо у сечі є залишки наркотичних речовин).

Читайте ще: До аеропорту «Бориспіль» від центрального вокзалу Києва курсуватимуть потяги

Повторюю: висновок лікаря може бути або позитивним (людина перебуває у неадекватному стані) чи негативним (не перебуває), середнього бути не може. Якщо я оглядаю водія і бачу, що зіниці в нього реагують на світло, інші візуальні показники теж в нормі, я не можу дати позитивний висновок тільки тому, що поліції щось здалось. Часто привозять водіїв-таксистів, і я бачу, що вони втомлені, бо працюють вночі, а при огляді, - тверезі. Був випадок, коли дівчина-полісмен привезла водія, я не виявила ознак ні сп'яніння, ні вживання наркотиків, а вона каже: подивіться, який він блідий та худий, він точно щось вживає. Дивлюся на дівчину: вона теж хворобливо худа, бліда, але ж ніхто не каже їй, що вона перебуває під впливом наркотиків.

Як лікар я маю виконувати накази та інструкції, та дотримуватися процедури, тобто виконувати закони України. Поліція теж має так робити, але чомусь приводять водіїв на огляд із порушенням: тоді як мають офіційно направити водія на проведення огляду, вони спочатку приводять його до лікаря, і, поки той робить огляд чи проби, пишуть направлення. Робити висновки огляду не згідно візуального огляду спеціаліста, а згідно із їхніми підозрами та особистим баченням - значить порушувати закон, і я на таке не піду».

Читайте ще: На Бориспільській трасі на виїзді з Києва величезний затор: перевернулася вантажівка з піском

Натомість керівництво патрульної поліції не заперечує існування проблеми, але обговорювати її відмовилося, сказавши, що вони зможуть самотужки владнати ситуацію, що виникла.

Положення 339
про комісію з контролю за якістю проведення медичних оглядів водіїв транспортних засобів та експертиз станів сп'яніння

Затверджено
наказом Міністерства охорони
здоров'я України від
28.11.97 р. N 339 ( z0586-97 )

https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0588-97

1. Загальні положення
1.1. Комісія з контролю за якістю проведення медичних оглядів водіїв транспортних засобів та експертиз станів сп'яніння (надалі - комісія) створюється органами охорони здоров'я (Міністерством охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управліннями охорони здоров'я обласної, Київської і
Севастопольської міських держадміністрацій) з метою забезпечення систематичних планових перевірок рівня і якості дотримання закладами охорони здоров'я нормативно-правових актів щодо
проведення медичних оглядів водіїв транспортних засобів та експертиз станів сп'яніння.

1.2. Персональний склад комісії та її голова затверджуються наказом органу охорони здоров'я. До складу комісії входять: заступник керівника органу охорони здоров'я (голова комісії),
головний нарколог (заступник голови комісії), головний профпатолог, заступник головного санітарного лікаря та інші. 1.3. Контрольна діяльність комісії здійснюється за планом її роботи, який затверджується головою комісії. 1.4. Для перевірки питань, що контролюються, до роботи комісії за поданням її голови можуть залучатися необхідні фахівці за окремими наказами органу охорони здоров'я, а також (у разі потреби) фахівці інших відомств.

2. Завдання та функції комісії
2.1. Основними завданнями роботи комісії є:

2.1.1. Перевірка виконання нормативно-правових актів щодо проведення медичних оглядів водіїв транспортних засобів та експертиз станів сп'яніння в закладах охорони здоров'я, в тому
числі попередніх, періодичних, позачергових, передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспорту.

2.1.2. Перевірка стану медико-технічного і кадрового забезпечення проведення медичних оглядів водіїв транспортних засобів та експертиз станів сп'яніння, впровадження нових методів
проведення медичних оглядів та експертиз станів сп'яніння.

2.1.3. Контроль і перевірка порядку виконання діючих положень щодо використання бланків суворої звітності при проведенні профілактичних медичних оглядів.

2.1.4. Розгляд надзвичайних та конфліктних випадків, що виникли при проведенні медичних оглядів водіїв транспортних засобів та експертиз станів сп'яніння.
2.2. За результатами перевірок складає відповідні акти про діяльність медичних комісій водіїв транспортних засобів, що перевірялися, роботи по проведенню експертиз станів сп'яніння,
готує пропозиції щодо усунення виявлених недоліків.

2.3. У питаннях, що стосуються проведення передрейсових, післярейсових, позачергових, попередніх, періодичних та позачергових медичних оглядів, медичної підготовки водіїв
транспорту, а також експертиз станів сп'яніння, співпрацює з державтоінспекцією, в тому числі повідомляє про знаходження в обігу дійсних серій та номерів бланків документів суворого обліку,
а також тих, що вийшли з обігу та визнані недійсними.
3. Права комісії
3.1. Для виконання покладених на комісію завдань та функцій комісія та фахівці, що залучені до її роботи, мають право:

3.1.1. Під час своєї роботи запитувати та отримувати від керівників закладів охорони здоров'я документи, довідки, розрахунки, інші відомості, необхідні для виконання завдань та мети перевірок. 3.1.2. Вносити пропозиції щодо покращення якості проведення медичних оглядів водіїв транспортних засобів та експертиз станів сп'яніння, а також щодо притягнення у встановленому порядку до відповідальності керівників та фахівців закладів охорони здоров'я за порушення професійних і посадових обов'язків, котрих вони
припустилися.

ПЕРЕЛІК технічних засобів, що використовуються в підрозділах Державтоінспекції МВС для виявлення та фіксування порушень

https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0262-10

Наказ МВС
01.03.2010 N 33
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 березня 2010 р.
за N 262/17557

1. Технічні засоби для визначення швидкості руху: вимірювач швидкості радіолокаційний "Беркут"; вимірювач швидкості радіолокаційний "Сокол"; вимірювач швидкості руху транспортних засобів радіолокаційний
"Искра-1"; вимірювач швидкості руху транспортних засобів радіолокаційний
"Радис"; вимірювач швидкості радіолокаційний відеозаписувальний
"РАПИРА"; вимірювач швидкості радіолокаційний відеозаписувальний
"ВИЗИР".
2. Спеціальні технічні засоби, які працюють в автоматичному
режимі, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису: вимірювач швидкості радіолокаційний відеозаписувальний
"ВИЗИР" з активованою функцією "автоматичний режим" модифікації
"ВИЗИР 03"; вимірювач швидкості радіолокаційний з фотофіксацією "АРЕНА"; лазерний вимірювач швидкості транспортних засобів "TruCAM".
3. Спеціальні технічні засоби для проведення огляду водіїв
транспортних засобів з метою виявлення стану алкогольного
сп'яніння: газоаналізатор "AlcoQuant 6020"; газоаналізатор "Alcotest 6510"; газоаналізатор "Alcotest 6810"; газоаналізатор "Alcotest 7410 Plus com"; прилад спеціалізований визначення концентрації парів етанолу
в повітрі, що видихається, "Алконт 01".

Міфи про драгери розвінчали

Днями у ЗМІ поширилася інформація стосовно драгерів 6810 (алкотестерів), які є несертифіковані, а відтак і незаконні. До розповсюдження цієї новини залюбки долучаються експерти всіх мастей, які роблять припущення щодо законності приладу і складених матеріалів на основі проведених вимірювань.

На своїй сторінці у Facebook заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький спростовує усі міфи стосовно цього питання.

Міф 1.
Драгер 6810 незаконний, бо не пройшов реєстрацію, відповідно до вимог законодавства.
Правда: драгер 6810 проходив реєстрацію (свідоцтво про реєстрацію N7261/2007 від 10.02.2010 р.). Термін дії свідоцтва був до 10.02.2015 р. Проте процедура реєстрації стосується більше взаємовідносин організацій, які поставляють прилади на територію України та виробників. І ніяк не стосується осіб, які використовують прилади. Закон не пов'язує термін дії сертифікату про реєстрацію із терміном використання приладу. В такому випадку, довелось би вилучити з використання багато медичних приладів, термін використання яких набагато довший, ніж дія сертифікату.

Міф 2.
Драгер 6810 незаконний, бо його немає в реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення!

Правда: ведення цього реєстру було скасовано разом із постановою КМУ (N1497), яка регулювала це питання. Хоча, знову ж таки, наявність даної інформації в реєстрі стосувалася ввезення таких товарів і введення їх в експлуатацію.

Міф 3.
Драгер 6810 незаконний, бо не пройшов оцінку відповідності Технічному регламенту.

Правда: згідно із Технічним регламентом, оцінку відповідності проходить медична техніка, яка вводиться в обіг/експлуатацію. В нашому випадку, газоаналізатор ДРАГЕР 6810 відповідає затвердженому типу і був зареєстрований в Державному реєстрі засобів вимірювальної техніки та отримав «сертифікат відповідності засобів вимірювальної техніки затвердженого типу» (термін дії свідоцтва - 10.02.2010 по 10.02.2015). На підставі цього, газоаналізатор ДРАГЕР з 10.02.2010 по 10.02.2015 було дозволено ввозити на митну територію України та вводити їх в експлуатацію (початок використання). Закінчення терміну дії цих документів не впливає на техніку, що ВЖЕ використовується!!!

Таким чином, газоаналізатори ДРАГЕР, які були завезені та реалізовані на території України та введені в експлуатацію протягом терміну дії Свідоцтва та знаходження його у реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення з 10.02.2010 по 10.02.2015 є можливим, за умови додержання вимог щодо повірки (калібрування).

Ну, а калібрування проходить кожен драгер, який використовується поліцією.:)

Ці міфи також спростовано і в листі Українського медичного центру сертифікації Міністерства охорони здоров'я від 18.01.2018 № 45.

Якось так. Тож щоб не зробити горя ні собі, ні людям - керуйте відповідально і тверезо!


СУДОВА ПРАКТИКА

Про визнання висновків недійсними

Відповідно до п.19 Інструкції, акт медичного огляду особи складається в одному примірнику, який залишається в закладі охорони здоров'я.

На підставі акту огляду, складається висновок, копію якого після закінчення Медогляду під розпис вдається водію у присутності поліції.

Таким чином висновок щодо результатів Медогляду є лише фіксацією стану водія і не носить характеру обов'язкових для виконання ненормативних актів.

Сам по собі висновок, про визнання недійсним якого заявлені вимоги, не порушує суб'єктивні цивільні права й охоронювані законом інтереси позивача та не породжує для позивача будь-яких прав чи обов'язків і не стосуються визнання або заперечень прав позивача. Зазначений документ може бути доказом на підтвердження перебування особи у стані наркотичного сп'яніння та прийняття певних рішень в тому числі про притягнення його до адміністративної відповідальності за ст. 130 КУпАП.

Серед способів захисту, передбачених ст. 16 ЦК України, не зазначено такого способу захисту, як визнання незаконним висновку щодо результатів медичного огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

За таких обставин справи та з урахуванням вимог законодавства позовні вимоги позивача про визнання недійсним висновку щодо результатів медичного огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції не підлягають задоволенню в цивільному судочинстві, оскільки позивачем обрано неналежний спосіб захисту, так як вказаний висновок не є ні правочином, який можна визнати недійсним, ні актом органу державної влади або органу місцевого самоврядування, який можна визнати незаконним, а також не впливає на права та обов'язки позивача.